ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР | купити каву свіжого обсмаження в YAKAVA

Інтернет-магазин свіжообсмаженої кави

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР


               ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто
відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для
всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична
особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає
умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару. Цей
Договір  є договором  між фізичною  особою-підприємцем Гальміз  Андрієм
Миколайовичем  (інтернет-магазин “www.yakava.com”)  (надалі по  тексту –
“Продавець”)  і  Покупцем  -  будь-якою  юридичною  особою,  фізичною
особою-підприємцем або фізичною особою - користувачем послуг інтернет-магазину
(надалі  –  “Покупець”),  що  включає всі  суттєві  умови  організації
купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин).

Умови цього  Договору регулюють взаємовідносини Продавця  і Покупця та
визначаються Цивільним кодексом України, Законом України “Про електронну
комерцію”,  Законом України  “Про  захист прав  споживачів” та  іншими
нормативно-правовими актами.

Цей правочин носить характер  публічної оферти, є еквівалентом “усного
правочину” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну
силу.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63
Цивільного кодексу  України) і  містить всі істотні  умови організації
купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.

1.2. У  відповідності до ст.642  Цивільного Кодексу України  повним і
беззаперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти
інтернет-магазину є факт натисканням на посилання “Оформити”, “Підтвердити
замовлення” та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цього договору.

1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті
інтернет-магазину.

1.4.  Укладаючи Договір,  Покупець підтверджує,  що цілком  і повністю
ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є
фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою
можливості  виконання  умов  цього  Договору,  можливості  проведення
взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору.
Крім цього,  укладанням цього Договору, Покупець  підтверджує, що йому
повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом
України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних. Обсяг прав
Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про
захист персональних даних”, йому відомий і зрозумілий.2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. “Інтернет-магазин” – сайт Продавця (www.yakava.com), створений для
укладення договорів  роздрібної та оптової купівлі-продажу  на підставі
ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках,
за допомогою  мережі Інтернет,  що виключає  можливість безпосереднього
ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

2.2.  “Товар”  –  перелік  найменувань  асортименту,  представлений  в
інтернет-магазині.

2.3. “Персональні дані” – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано
відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

2.4. “Істотний недолік  Товару” – недолік, який  робить неможливим чи
недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення,
виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з
незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з
наведених нижче ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується щомісячно передавати у власність Покупцеві
товар, а Покупець зобов’язується приймати товар і оплачувати на умовах Цього
договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет-магазині по категоріям;

Андрей Гальмиз, [07.05.23 19:50]
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті в інтернет-магазині;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.


3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн виключно в інтернет-магазині.


4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

4.1. Повна вартість товару вказується на сторінках інтернет-магазину Продавця.

4.2. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон’юнктури
ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині.

4.3. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, на товар, що
оплачено Покупцем. Покупець вправі оплатити за Товар наперед за будь-який
період.

4.4. Продавець вправі змінити ціну на Товар, що ще не оплачений Покупцем, при
цьому попередивши Покупця не пізніше ніж за 5 календарних днів до поставки
Товару відомими Продавцю засобами зв’язку (телефон, e-mail тощо).


5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Доставка і повернення товару виконується силами Продавця за рахунок
Покупця. Загальний строк доставки не може перевищувати 10 днів.

5.2. Вартість доставки в Інтернет-магазині вказується при оформленні товару і
може бути уточнена в кожному окремому випадку Продавцем в телефонному режимі.

5.3. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються
окремо в кожному конкретному випадку.


6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

6.1. Покупець повідомлений, що Товар, придбаний за цим Договором є товаром
продовольчої групи і не може бути повернутий Продавцю у відповідності до
Додатку №3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 №172 “Про
реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”,
віднесені до Переліку товарів, належної якості, що не підлягають обміну
(поверненню)”.


7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Покупець зобов’язаний:

а) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

б) самостійно оформити замовлення на сайті;

в) своєчасно оплачувати та отримувати замовлення у Перевізника на умовах цього
договору;

г) при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та
комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та
неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен
підписати співробітник перевізника.

7.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього
договору;7.3. Інтернет – магазин зобов’язаний:

а) дотримувати умов цього договору;

б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком, розміщеним в
інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору;

в) розмістити на сайті інформацію про:

- назву товару та його об’єм;

- ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

г) у разі придбання Покупцем простроченого харчового продукту замінити його на
харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути Покупцю
сплачені ним кошти;

в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості
відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи
бездіяльність третіх осіб.

7.4. Інтернет – магазин має право:

а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у
випадку порушення Покупцем умов цього Договору.


8. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ

8.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця,
Покупець  зобов’язаний перевірити  зовнішню цілісність  упаковки Товару,
пересвідчитися в  наявності на  упаковці Товару інформації  про термін
придатності Товару та умови його зберігання, склад Товару, перевірити, що
Товар переданий з діючим періодом зберігання не менше ніж 2 (два) тижні.

Андрей Гальмиз, [07.05.23 19:50]

8.2. У випадку наявності перерахованих в п.8.1. Договору недоліків, Покупець
зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен
бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. Протягом
1 (одного) дня з моменту підписання Акту Покупець зобов’язаний повідомити
представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар про
виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

8.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної
процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані.

8.4.  При підтвердженні  Продавцем  істотних недоліків  Товару та  при
волевиявленні Покупця, сплачені грошові кошти підлягають поверненню останньому
на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) календарних днів з повернення
Товару.

8.5.  У випадках  заміни неякісного  Товару оплата  послуг перевізника
здійснюється коштом Продавця.

8.6. Всі неврегульовані в цьому Договорі-оферті питання, пов’язані з заміною
Товару при виявленні недоліків протягом строку придатності, регулюються у
відповідності до зобов’язань, визначених виробником відповідного Товару, а у
випадку невстановлення виробником таких зобов’язань – у відповідності до
чинного законодавства України.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього
Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством
України.

9.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання
умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього
Договору  розуміються  події,  що  мають  надзвичайний,  невідворотний
непередбачуваний характер,  які виключають або  об’єктивно перешкоджають
виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й
запобігти розумними мірами.

9.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна
протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної
пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

9.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим
Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей
Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

9.5.  Сторони докладають  максимальних зусиль  для вирішення  будь-яких
розбіжностей виключно шляхом переговорів.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку
вносити зміни в цей Договір  з попередньою публікацією його на сайті
“www.yakava.com”.

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу
товарів через Інтернет.

10.3. Інтернет-магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість
інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

10.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні
замовлення інформації.

10.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну
згоду  Покупця з  умовами  Договору  купівлі-продажу (публічної  оферти
Інтернет-магазину) і є датою укладення Договору купівлі-продажу між Продавцем
і Покупцем.

10.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для
оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

10.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин
використовує  інформацію про  Покупця виключно  в цілях  функціонування
Інтернет-магазину  (відправлення  повідомлення  Покупцеві  про  виконання
замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

Андрей Гальмиз, [07.05.23 19:50]

10.8. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті “www.yakava.com”
(заповнення контактної інформації) Покупець добровільно надає згоду на збір та
обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця з наступною
метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних
цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання
інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку
(електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій,
інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність
магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти
листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також
відправляти повідомлення, в тому числі через соціальні мережі, здійснювати
дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

10.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних,
у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового
повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх
накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе
зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх
осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім
передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим
Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а
також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

10.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися
до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів,
надіславши його на поштову або електронну адресу.


11. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ


11.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації
в інтернет-магазині “www.yakava.com/” і діє до скасування підписки Покупцем
або Продавцем, але не раніше виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим
Договором.

11.2. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про відмову або припинення дії
договору за місяць до закінчення  строку його дії, договір вважається
продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим
Договором.


12. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Гальміз Андрій Миколайович

Місце реєстрації: 07300, Київська обл. м. Вишгород, вул. Київська 

Будинок 18, квартира 166

ДРФО 2971821076

П/р UA423052990000026002020126686


		

кошик

вхід

Реєстрація

реєстрація

* – поля, обов'язкові для заповнення

КубаСЕРРАНО ЛЕВАДО СУПЕРІОР

0